In de media

Aangezien de Ruilkring regelmatig in de pers verschijnt, worden hier persberichten weergegeven.

In het Cuijks Weekblad van 16 september staat op pag. 18 het volgende promotiegedicht van de Ruilkring.

Ruilkring Cuijk en omstreken,
óók voor sociale contacten

Zoekt u leuke contacten
met mensen in uw stad?
Maar heeft u tot op heden
hiervoor geen kans gehad?

Wilt u graag anderen helpen?
Bent u daarin erg goed?
Of  heeft u zelf een klusje
maar weet niet hoe dat moet.

Heeft u nog goede spullen,
maar doet u daar niks mee.
Wilt u graag spullen kopen
met gesloten portemonnee?

Kom dan gauw bij de Ruilkring
voor Cuijk en omstreken.
Da’s voor diverse mensen
een uitkomst gebleken.

Het is een club van mensen
die aan ruilhandel doen.
Ook doen ze kleine klusjes
en dat kost zelfs geen poen.

door Karin Wildenberg